آرشیو دسته بندی: دانه قهوه

لیبریکا

2 درصد قهوه جهان را لیبریکا شکل می دهد. تا سال 1995، اکثر درختان لیبریکا در اثر ابتلا به نوعی قارچ از بین رفتند و امروزه تعداد بسیار کمی از آن ها در جهان باقی مانده است. درخت آن می تواند تا 20m رشد کرده و دانه آن بزرگ تر از بقیه قهوه ها و…..

روبوستا

25 درصد تولید قهوه از گونه ی روبوستا می باشد که اغلب از هندوستان، جزایر اندونزی مثل جاوه و سوماترا و ویتنام می آید. ویتنام نزدیک به نصف قهوه ی روبوستا در کل جهان را تامین می کند و بعد از برزیل بزرگترین پرورش دهنده ی قهوه محسوب می شود. روبوستا متعلق به غرب آفریقاست…..

عربیکا

۷۵درصد قهوه ی تولیدی تجاری جهان از گونه ی عربیکاست که حدود هفت میلیون تن از قهوه ی رست شده ی هر سال را شامل می شود. زیر گونه های عربیکا بسیار گسترده اند.بیشتر آن ها از جهش یا پیوند دو پدرخوانده ی قهوه ی عربیکا یعنی تیپیکا و بوربن می باشند. تیپیکا اولین بار…..