آرشیو دسته بندی: مطالب مرتبط راه اندازی خط تولید قهوه

درباره فرنچ پرس

در برویینگ هایی به مانند فرنچ پرس ،که قهوه در آب غوطه ور است ،فاین بودن آسیاب فقط در سرعت عصاره گیرى تاثیر گذار است ،به این دلیل که مدت زمان تماس آب و قهوه به فردى وابسته است که پیشتون را مى فشارد .

آسیاب قهوه

اگر آسیاب قهوه ترک در درجه صحیح نباشد ، بیشتر قهوه در پایین جزوه میماند ،اما به راحتى اگر ظرف آسیب دیده باشد به سر ظرف سرازیر میشود ،که نتیجه آن قهوه اى غلیظ و اوور است که ترکها آنرا با شکر و اضافه کننده عطر و طعم قابل مصرف میکنند .

عملیات چکانش

تنظیم کردن طول مدت و فشار عملیات چکانش یکى از مهارت هایى است که به سختى و با تمرین زیاد حاصل مى شود، اما با یادگرفتن آن میتوان کنترل فرآیند عصاره گیرى از یک قهوه بلند اسپرسو را به دست گرفت .

ماشین اسپرسو

حتى اگر تمام تغییرات کوچک صحیح باشند ،گاهى اوقات ماشین اسپرسو و یا گرایندر مى توانند تاثیرات غیر قابل پیش بینى بر طعم نهایى قهوه بدهند و قهوه را براى استفاده بسیار بدمزه کنند !

قهوه مناسب دم کردن

قهوه هایى که براى برو کردن (دم کردن ) به روش سنتى مورد استفاده قرار مى گیرند ،اصولا لایت رست (روشن) هستند تا اسیدیته قهوه و محصولات یک کشور خاص ،ایالت خاص یا یک کمپانى خاص را برجسته تر کنند .

نژاد قهوه

در واقع اس ال ٢٨-١٢ این نژاد قهوه است که طعم شبیه به انگور سیاه یا تمشک سیاه قهوه هاى کنیایى که از مناطق مختلف مى آید توجیه میکند .

قهوه در قاره آفریقا

قاره آفریقا ١-اتیوپی ویژگیهاى قهوه این کشور ،میتواند از طیف گیاهى و مشابه هلو تا مرکبات شیرین ،شکلات ، چاى آسام و توت هاى وحشی را در بر گیرد. بهتر است که براى بهترین محصول به قهوه هاى منطقه ها را (به خصوص آنهایى که به روش طبیعى فرآورى شده ) و قهوه هاى شسته…..

کنترل کننده رسترها

کنترل کننده این رسترها توسط یک میله حرارتی چفت شده اند ، که سطح فلزى درون درام یا دماى هوایى که وارد میشود را بررسى میکند .این دماهاى به دست آمده از آن جهت کاربرد دارند که به شما میگویند چگونه رستر را گرم کنید ، اما فقط در زمانى که با خواندن دما از…..

آسیاب کردن قهوه

آسیاب کردن : هنگامى که قهوه به آسیاب میرسد ،در ابتدا در طول یک سطح لرزنده و ارتعاشى حرکت میکند تا هر باقى مانده خشکى که ممکن است در کیسه و در کنار دانه ها قرار گرفته باشند ،حذف شود. سپس پوسته کاغذى آن در مخلوط کن (بلندر ) هاى بزرگ کنده میشود، و در…..