قهوه مناسب دم کردن

قهوه هایى که براى برو کردن (دم کردن ) به روش سنتى مورد استفاده قرار مى گیرند ،اصولا لایت رست (روشن) هستند تا اسیدیته قهوه و محصولات یک کشور خاص ،ایالت خاص یا یک کمپانى خاص را برجسته تر کنند .