قهوه فرانسه

قهوه را مناسب این دم آوری آسیاب کرده و به مقدار پیش فرض ۲۰ گرم آماده کنید.
آب را گرم کرده و پس از به جوش آمدن ۳۰ ثانیه صبر کنید تا دمای آن به حد مورد نیاز برسد.
آب را درون ظرف فرنچ پرس ریخته تا ظرف گرم شود، و پس از آن آب را خارج کرده و قهوه را درون فرنچ پرس بریزید.
آب داغ را به صورت یکنواخت روی کل قهوه ریخته ، و پس از پر شدن نصف لیوان ۳۰ ثانیه صبر کنید تا بلومینگ ( شکوفا شدن قهوه ) اتفاق افتد.
پس از آن نصف دیگر حجم آب مورد نظرتان ( ۲۵۰ تا ۲۸۰ میلی لیتر ) را درون ظرف بریزید.
قهوه های سطح آب را توسط قاشق به آرامی به درون حجم آب منتقل کنید.
در ظرف را گذاشته و پرس را کمی به پایین فشار دهید.
بعد از ۳ دقیقه پرس را به آرامی تا پایین ظرف فشار دهید و قهوه را درون کاپ بریزید.
قهوه شما آمادست.